Aug 6, 2008

Pseudo-Artworks 10odnowionych kilka z serii
MYŚLIKI

myśl przewodnia:
"biodrokręty
mam wkręcone w szyję"

proszę nie pytać o co chodzi
bo sama nie wiem.


re-newed some of the
MYŚLIKI series.

keynote:
"hip-drived into my neck"

don't ask what does it mean
becouse i personally don't know.2 comments:

Hermes said...

I don't understand your key note either but I really like your bold use of colour and striking forms.

Natalis said...

thankyou :)