Jun 30, 2013

< UKRYTE > part III 


"Ukryte" means " hidden ".
Project < UKRYTE > is a series of 7 posts
introducing the guts of beautiful monster : Katowice city.
Backyards, squares,places often forgotten.

This series is dedicated to all strangers, visiting & natives.

Enjoy !

Projekt < UKRYTE > jest to seria 7 postów
mająca na celu pokazać wnętrze organizmu miasta Katowice. 
Podwórka, place, miejsca zapomniane,odwiedzane rzadko.

Dedykuję wszystkim obcym, przyjezdnym oraz tubylcom.

Jun 23, 2013

< UKRYTE > part II
"Ukryte" means " hidden ".
Project < UKRYTE > is a series of 7 posts
introducing the guts of beautiful monster : Katowice city.
Backyards, squares,places often forgotten.

This series is dedicated to all strangers, visiting & natives.


Enjoy !


Projekt < UKRYTE > jest to seria 7 postów
mająca na celu pokazać wnętrze organizmu miasta Katowice. 
Podwórka, place, miejsca zapomniane,odwiedzane rzadko.

Dedykuję wszystkim obcym, przyjezdnym oraz tubylcom.

Jun 19, 2013

< UKRYTE > part I
"Ukryte" means " hidden ".
Project < UKRYTE > is a series of 7 posts
introducing the guts of beautiful monster : Katowice city.
Backyards, squares,places often forgotten.

This series is dedicated to all strangers, visiting & natives.


Enjoy !


Projekt < UKRYTE > jest to seria 7 postów
mająca na celu pokazać wnętrze organizmu miasta Katowice. 
Podwórka, place, miejsca zapomniane,odwiedzane rzadko.

Dedykuję wszystkim obcym, przyjezdnym oraz tubylcom.