Aug 9, 2008

Lilith

6B pencil&photoshop

Here are some info about Lilith's origin:

http://en.wikipedia.org/wiki/Lilith

"Pierwszy jasny opis Lilith jako żony Adama
zawiera anonimowe dzieło średniowieczne
Alfabet Ben-Sira.
Według tekstu została stworzona mniej więcej
w tym samym czasie, co Adam – lecz nie z żebra.
Nie zgodziła się ze służalczą rolą
(prawdopodobnie podczas stosunku płciowego)
i porzuciła męża. Opuściwszy Raj, urodziła Liliny
(Dżiny w wersji islamskiej) poczęte z Adamem,
które również porywały dzieci.
Adam błagał Boga o przyprowadzenie Lilith z powrotem.
Zostały za nią wysłane trzy anioły:
Senoy, Sansenoy i Semangelof.
Zagroziły one zabijaniem setnej części dzieci Lilith
każdego dnia, póki ta nie powróci do Raju.
Lilith w odpowiedzi obiecała,
że będzie składać ofiary z potomków Adama i Ewy
(będą jedynie ocaleni ci, który noszą amulet
z imionami trzech wspomnianych aniołów).
Do Raju nigdy nie powróciła.
Wstąpiła do piekieł, gdzie została kochanką
najwyższego szatana w hierarchii piekła."
źródło:Wikipedia
"Lilith" (1892) John Collier

2 comments:

Hermes said...

Fascinating article in Wiki but she sounds a very early Snake Goddess to me - the Bible seems to have hated women having any sort of power, as with poor Eve also tempted by a snake God.

Natalis said...

that's the point..i'm torn between thinking that Bible is good and thinking that there are some "pages missing"-like some beautiful girl used to sing...