Jul 27, 2010

Pseudo-Artworks 57 Dum dum Dee dee







































"Believe that with your feelings and your work
you are taking part in the greatest;
the more strongly you cultivate this belief,
the more will reality and the world go forth from it.
"

R.M.Rilke

and there goes a smile ! :)

and big thanks to Herm for introducing me
to THIS BAND :






Jul 25, 2010

YEAH !!!







































DOUBLE YEAH !

Well, now aren't we
Scaring ourselves
Unnecessarily?
Aren't we trying too hard?

'Cause it's in our hands
It's in our hands
It's all here
It's in our hands

Look no further
I look no further

:)





Jul 11, 2010

amplitude equaliser






















































































































































































Napady lęku panicznego są objawem częstym, występują u ok. 9% całej populacji. Nawracające stany paniki z nasileniem wymagającym leczenia występują okresowo u 1-2% populacji. Dodatkowo jeszcze ok. 1% osób ujawnia zaburzenia łagodne, nie wymagające pomocy lekarskiej.Kobiety chorują dwukrotnie częściej niż mężczyźni. Okresem typowym dla rozwiniętego obrazu choroby jest 25-44 r. ż., natomiast pierwszy atak paniki występuje najczęściej między 10 a 28 r. ż. Pomiędzy napadami paniki chory nie czuje się zdrowy. Oczekuje on z niepokojem nawrotu napadu albo też ma inne dolegliwości lękowe bądź somatyczne psychogennej natury. Zjawisko to określane jest jako "lęk przed lękiem", jest ono bardzo charakterystyczne dla lęku panicznego (paniki).

źródło: ciocia wikipedia


Jul 6, 2010

life for beginners





"Life is filigree work.
What is written clearly is not worth much,
it's the transparency that counts.
"

L.F.Celine