Apr 7, 2010

constant surprises

niemożebnie kocham to miasto
za to, że daje mi :


oraz :


7 comments:

Hermes said...

Joy Division - now that brings back memories.

Natalis said...

:) glad it does.

Anonymous said...

Balka..

Natalis said...

TM UK nightmare..

Anonymous said...

Zrozumiałaś. Zrozumiałem.

Przepraszam.

Wybaczmy sobie.


J|

Natalis said...

wybaczyliśmy już dawno kroplo.

Anonymous said...

Przepraszam.