Jul 21, 2008

DESTINOhttp://en.wikipedia.org/wiki/Destinodziękuję:
Izabelli, za ukazanie mi niedostrzegalnych dotąd
błysków w wąsach Dalego
oraz za powrót do dzieciństwa.

No comments: