Jul 3, 2012

NO to vaccines !

„5 – 6 lipca 2012 r. odbędzie się 15. posiedzenie Senatu. Posiedzenie zostało przyspieszone o tydzień z uwagi na konieczność rozpatrzenia przez Senat specustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych – zapowiedział Jan Wyrowiński, wicemarszałek Senatu.”
.
co nie wyklucza takiego przyspieszenia posiedzenia Senatu z uwagi na ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i podnoszącego się przeciwko niej sprzeciwu społecznego.
.
Projekt ten godzi w prawa człowieka!!!


Tym razem rząd ani minister zdrowia nie będą mieli nic do powiedzenia. Będą MUSIELI kupić szczepionki a wszyscy Polacy będą PRZYMUSZENI do ich wstrzyknięcia. I to nie jest teoria spiskowa. Właśnie teraz przez sejm (z tylko jednym głosem przeciwnym) przepychana jest zmiana Ustawy o zapobieganiu epidemiom oraz Ustawy o inspekcji sanitarnej. Zmiany polegają między innymi na rozszerzeniu obowiązku szczepień na wszystkich Polaków (nie tylko jak dotąd dzieci), zmianie definicji choroby zakaźnej (teraz to będzie po prostu każda choroba wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy), rozszerzenie uprawnień inspekcji sanitarnej o nadzór nad wykonywaniem obowiązku szczepień (dotąd był to tylko ogólny nadzór nad szczepieniami), oraz zmiany w zasadach stosowania przymusu bezpośredniego (czyli siły fizycznej) przy aplikowaniu procedur medycznych. Teraz będzie to wyłącznie pod nadzorem lekarza i pracowników medycznych, nie trzeba już ani policji ani wyroku sądu, wystarczy decyzja lekarza. Dotąd polski Minister Zdrowia decydował o ogłoszeniu epidemii, teraz będzie "decydował" główny inspektor sanitarny na polecenie unijnych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem epidemicznym. Minister zdrowia zostaje kompletnie pominięty, jego rola zostaje zredukowana do płatnika rachunków za szczepionki. Utajnione zostają tez dane dotyczące zachorowań (planowany płatny dostęp do danych, tylko dla podmiotów mających umowę z systemem Sentinel, których jedynym właścicielem będzie sanepid). Projekt eliminuje też wszelką kontrolę społeczną i rządową nad działaniami sanepidu. Znosi się rejestrację i przechowywanie danych o zachorowaniach w szpitalach, przychodniach i laboratoriach - wszystko wyłącznie w sanepidowskim komputerowym systemie Sentinel. Zmiany ustawy likwidują też finansowanie zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych. Uprawnienia sanepidu podczas prowadzenia dochodzenia epidemicznego będą większe niż wojska, policji, prokuratury i sądów i będą prowadzone bez możliwości żadnej kontroli. Sanepid będzie miał prawo wglądu do wszystkich kontaktów (również telefonicznych i elektronicznych) osób podejrzanych lub zagrożonych chorobami zakaźnymi (czyli według nowej definicji- wszystkimi chorobami), do wejścia do mieszkania, zastosowania siły wobec każdego obywatela - i to wszystko bez konieczności uzyskania pozwolenia sądu, bez kontroli policji. Inspekcja sanitarna będzie miała uprawnienia większe niż służby specjalne a minister zdrowia traci prawo wydawania rozporządzeń regulujących jej prace i stosowane procedury wewnętrzne.

Ta zmiana Ustaw jest już po pierwszym głosowaniu w sejmie (odbyło się 15,06,2012, posiedzenie nr 16, głosowanie nr 15) i została poparta przez wszystkie partie i kluby parlamentarne. Nikt się nie wstrzymał, jeden głos przeciw.


Podpisz petycję


PRZYKŁADOWY LIST DO SENATORÓW:


Szanowni Państwo,

4 lipca Senacka Komisja Zdrowia zajmie się rozpatrzeniem ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk senacki nr 141, druki sejmowe nr 293 i 416). Projekt ten godzi w prawa człowieka i pacjenta znacznie poszerzając uprawnienia inspekcji sanitarnej, mimo zapowiedzi medialnych nie znosi przymusu szczepienia dzieci, nadal w wielu miastach są nakładane grzywny przymuszające do szczepienia i poprzez znaczne rozszerzenie uprawnień daje inspekcji sanitarnej możliwość nałożenia go również na osoby dorosłe.

Ponadto zwracam uwagę na inne istotne i kontrowersyjne zmiany proponowane w projekcie:

  1. Zmiana definicji choroby zakaźnej, co budzi obawy rozszerzenia przymusu szczepień o kolejne szczepionki i daje możliwość ogłoszenia epidemii z błahych powodów, a co z tym się wiąże nałożenie przymusu szczepień na wszystkich obywateli (art.2 ust 2).
  2. Określenie obowiązku szczepień ochronnych w art.5 w sposób ogólny, przenosząc go na wszystkich obywateli, a nie tylko dzieci. Intencją tej zmiany jest połączenie przepisów dotyczących stanu epidemii z przepisami ogólnym (art.5 ust.1)
  3. Rezygnacja z refundacji kosztów zgłoszenia niepożądanych odczynów poszczepiennych przez lekarzy (uchylenie art. 21 ust. 9)
  4. Próba zmonopolizowania i ograniczenia dostępu do informacji o zakażeniach, chorobach zakaźnych i niepożądanych odczynach poszczepiennych przez ograniczenie ich rejestracji wyłącznie do systemu sentinel oraz projektowany płatny dostęp do tego systemu, wyłącznie dla niektórych instytucji i po wcześniejszym podpisaniu umowy. Jednak nawet płatny dostęp może być ograniczony gdyż GIS przewiduje rozpatrzenie podania z możliwością odmowy, której przyczyny nie są w projekcie ustawy w żaden sposób określone (art.29a)
  5. Kontrowersyjny temat przymusu bezpośredniego wykonywanego przez pracowników medycznych pod nadzorem lekarza (art.36 ust.2).

Stanowczo protestuję przeciwko wprowadzaniu projektu nowelizacji ustawy, które łamie podstawowe prawa człowieka i pacjenta szczególnie w państwie gdzie nikt nie ponosi odpowiedzialność za powikłania, które wystąpiły po przymusowych szczepieniach.

Podpis

LISTA SENATORÓW DO PROGRAMU POCZTOWEGO:

biuro@abgarowicz.info; biuro@MieczyslawAugustyn.pl;biuro@blaszczyk.senat.pl; biuro@ryszardbonislawski.pl;biuro@grzegorzbierecki.pl; biuro@b-borusewicz.pl;biuro@biurosenatorskie.pl; biuro@chroscikowski.senat.pl;biuro@henrykcioch.pl; senator@czarnobaj.senat.pl;biuro@grzegorzczelej.pl; biuro@senatorczudowska.pl;biuro@dobkowski.senat.pl; senator@dowhan.pl;jaroslaw@duda.org.pl; biuro@stanislawgogacz.pl;biuro@ryszardgorecki.pl; biuro@piotrgruszczynski.pl;senator@andrzejgrzyb.pl; biuro@iwan.senat.pl;jmj@jmjackowski.pl; kazimierz.jaworski@polskichleb.pl;biuro@klich.pl; biuro@maciejklima.pl; ryszard@knosala.com;dyrektor@stanislawkogut.pl; biuro@kraska.home.pl;biuro@misiolek.senat.pl; biuro@obrycki.senat.pl;dyrektor@pajakandrzej.pl; sekretariat@panczyk.senat.pl;andrzej@andrzejperson.eu; pek.biuro@gmail.com;senator@leszekpiechota.pl; biuro@jadwigarotnicka.pl;janusz@sepiol.pl; biuro@skurkiewicz.pl; a@szewinski.senat.pl;biuro.senatorskie@kazimierzwiatr.pl; biuro@wittbrodt.pl;biurorawa@interia.pl; biuro@wojtczak.info;jan.wyrowinski@gazeta.pl; szajac@wp.pl; biuro@zdzieblo.pl,biuro@zientarski.pl; biuro@slawomirpreiss.pl;biuro@ortyl.senat.pl; senator@bohdanpaszkowski.pl;zbigniewmeres@o2.pl; biurosenatora@janmichalski.eu;antoni@motyczka.pl; senator@mozdzanowska.pl;biuro@kazimierzkleina.pl; senatorhatka@wp.pl;poczta@stanislawgorczyca.pl; biuro.senatorskie@hotmail.com;biuro@cimoszewicz.eu; stanislaw.lamczyk@sejm.pl;senator@jozefzajac.pl; biurosenatorskie@witoldsitarz.plkrzysztof@krzysztof-slon.pl; senator@sztark.senat.pl;biuro@smigielski.org; biuro@piotrwach.org.pl;jozef.pinior@ue.wroc.pl; biuro@aleksanderpociej.pl;sagatowska@stalowa-wola.com.pl; senator@sewerynski.pl;biuro@andrzejowczarek.pl; jwl@jaroslawlasecki.pl;robert.mam@interia.pl; biuro@andrzejmatusiewicz.eu;biuro@rafalmuchacki.pl; biuro@niewiarowski.pl;biuro.kilian@wp.pl; andrzej@kobiak.pl; biuro@marek-konopka.pl; kopect@neostrada.pl; senator.gorski@neostrada.pl;hodorowi@chemia.uj.edu.pl; biuro@kazimierzkutz.pl;biuro@chybicka.senat.pl; biuro@bienkowska.senat.pl ,biuroposelskie@borowski.pl; anna.aksamit@op.pl;s.karczewskibiuro@wp.pl; marek@rocki.pl;rulewski@janrulewski.pl; biuro@grubskimaciej.pl

Możecie też dzwonić do senatorów z Komisji Zdrowiahttp://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/sklad,16,komisja-zdrowia.html

No comments: